مقالات

نوشته‌های برچسب زوج خوشبخت

انتظارات و افسانه های زناشویی

دریک تحقیق که با پنجاه زوج خوشبخت درباره زندگی زناشویی آن ها مصاحبه کردند، هر یک از شرکت کنندگان گفتند که اوقات خوب و بدی داشته اند و بسیاری از آن ها تایید کرده اند که گاهی احساس می کردند مرتکب خطا یی شده اند. معلوم بود زندگی زناشویی “باغ گل سرخ”نبود، بلکه بر احترام متقابل، لذت و آسایش در کنار بودن، و حل کردن مسائل به طور به طور مشترک استوار بود.

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←