مقالات

نوشته‌های برچسب زندگی زناشویی

انتظارات و افسانه های زناشویی

دریک تحقیق که با پنجاه زوج خوشبخت درباره زندگی زناشویی آن ها مصاحبه کردند، هر یک از شرکت کنندگان گفتند که اوقات خوب و بدی داشته اند و بسیاری از آن ها تایید کرده اند که گاهی احساس می کردند مرتکب خطا یی شده اند. معلوم بود زندگی زناشویی “باغ گل سرخ”نبود، بلکه بر احترام متقابل، لذت و آسایش در کنار بودن، و حل کردن مسائل به طور به طور مشترک استوار بود.

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

بیان افکار و احساسات

بسیاری از زوج ها در بیان احساسات و اندیشه های خود دچار مشکلند. در واقع این زوج ها می ترسند که اگر احساسات و یا نظر خود را بیان کنند از طرف همسر خود ترد می شوند و یا به آنها حمله می شود.

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←