مقالات

نوشته‌های برچسب حلقه نگرانی

حلقه ی نفوذ و حلقه ی نگرانی

مسئولیت یعنی به عهده گرفت کارهایی که توانشان را داریم، نه کارهایی که از عهده ی ما خارج است. حلقه ی نگرانی حلقه ی بزرگی است که شامل هر چیزی است که در زندگی تان ممکن است در مورد آن نگران باشید، حلقه ی نفوذ حلقه ی کوچکتری است که در درون حلقه ی نگرانی است و شامل اموری می شود که شما می توانید در موردشان واقعاً اقدامی انجام دهید.

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←