مقالات

نوشته‌های برچسب اجساس خوب داشتن

پیش بینی کننده های ازدواج موفق

یکی از دغدغه جوانان امروز پیدا کردن پیش بینی کننده هایی است که به آنها در پیش بینی یک ازدواج موفق یاری می کنند. پیش بینی کننده های ازدواج در غالب دو گروه به الگوهای شناخت و مهارت تقسیم می شوند. یعنی الگوهایی که می توانیم به وسیله آنها فرد مقابل را بشناسیم و الگویی از ویژگی ها، که زندگی آینده ما را ضمانت می کنند.

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←