مشاوره پیش از ازدواج و همسر گزینی

مشاوره پیش از  ازدواج و همسر گزینی به شکل زیر صورت می گیرد:

۳L2GNWtfrZIk

اول: افراد با همدیگر آشنا شده اند و در فرایند آشنایی و حین ارتباط برای بررسی وضعیت خود برای مشاوره پیش از ازدواج اقدام می نمایند و ملاک و و ویژگی های همدیگر را مورد بررسی قرار می دهند و از تجربه و تشخیص مشاور برای انتخاب عاقلانه و رفع موانع استفاده و بهره برداری می نمایند. اطلاعات به دست آمده منجر به شناخت بیشتر آنها در زمینه زیر خواهد شد:

بررسی  میزان شناخت از یکدیگر / تناسب ویژگی های روانی و رفتاری /تناسب سنی/تناسب تحصیلی/ تناسب ارزشی و اعتقادی  / میزان علائق مشترک /تناسب شغلی و اقتصادی /تناسب فرهنگی و اجتماعی /انتظار از طرف متقابل /تناسب شخصیتی /تناسب خانوادگی و نقش آنها /میزان تناسب اهداف

images

دوم: مراجع  هیچ فردی را برای ازدواج مد نظر ندارد. از طریق مراجعه به مرکز اقدام به ارائه اطلاعات هویتی، شغلی، و… خود می نماید. این اطلاعات در بانک اطلاعاتی مرکز قرار می گیرد و بعد بررسی و ارزیابی دقیق مناسب ترین فرد در لیست مرکز برای آشنایی به فرد معرفی خواهد شد. مرکز در ابتدا تا انتهای موضوع به عنوان همراه و راهنما در کنار دو نفر خواهد بود تا در انتخاب و تصمیم گیری و روند آشنایی موانع و موضوعات خود را به نوع مناسب برطرف نمایند.

برای اطلاعات بیشتر و تعیین جلسه مشاوره با شماره های مرکز تماس بگیرید. 

۰۲۱۲۶۲۰۲۹۷۰

۰۲۱۲۶۲۰۲۹۷۲