مشاوره خانواده

مشاوره خانواده، حل مشکلات عاطفی و زناشویی و جنسی

سنجش رضایت زناشویی

 

 

دیگر خدمات مشاوره  در حیطه خانواده:

– مشاوره تسهیلگرانه (سازگاری زناشویی)

– مشاوره پیشگیری (مانند آموزش جنسی، پرورش مهارت‌های روانی ـ اجتماعی، رفتار‌های پیشگیری کننده از مشکلات بهداشتی)

– مشاوره تکاملی (کسب خود پنداره مثبت، احساس و کسب هویت، آمادگی برای قبول و انجام مسئولیت والدی)

– مشاوره خانواده  (در زمینه هایی مانند اصول همسرداری ، تربیت و مراقبت از فرزندان، حل اختلافات خانوادگی)

– مشاوره سلامت (ارتقای بهداشت روانی و سلامت در خانواده )

– مشاوره در بحران (در مواردی مانند خودکشی، اختلافات خانوادگی، پیشگیری از طلاق)