نوبت دهی

مراجع  محترم  شما می توانید برای دریافت وقت ویزیت هریک از متخصصان مجموعه به صورت حضوری و یا تلفنی از ساعت ۱۰ الی ۲۰ با مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا در ارتباط باشید.لازم به توضیح است با توجه به فشردگی  برنامه ی زمانی متخصصان، برای به حداقل رساندن زمان انتظار بهتر است چند روز پیش از زمان مورد نظر خود، برای دریافت وقت ویزیت با مرکز روانشناسی و مشاوره راز  منا هماهنگی های لازم را به عمل آورید.پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم 
.

 •  آقای دکتر جلال مرادی/ دکتری  مدیریت اینده پژوهی سلامت و کارشناس ارشد روانشناس بالینی 
 • خانم دکتر مریم امین زاده / دکتری روانشناسی شخصیت  
 •  آقای احمد شنایی / کارشناس ارشد روانشناسی  
 • خانم صدیقه ابراهیمی  / کارشناسی ارشد روانشناسی
 • آقای سید بهنام نور حسینی / کارشناس ارشد مشاوره خانواده
 • خانم شهین میرزایی / دانشجوی دکترای روانشناسی – کارشناس ارشد شخصیت
 • آقای دکتر سینا گودرزی / دکترای تخصصی روانپزشکی
 • خانم دکتر مونا کمالی / دکترای تخصصی روانپزشکی
 • خانم دکتر مهتاب متوسلیان / / دکترای تخصصی روانپزشکی
 • آقای دکتر بابک خزایی / دکترای مدیریت کسب و کار
 • خانم مهتاب شمیرانی / کارشناس ارشد منابع انسانی
 • آقای دکتر مجید زیبدی / دکترای حقوق خصوصی
 • آقای حمید پناهی / متخصص راه اندازی کسب و کار آنلاین
 • آقای بهمن امینی / کارشناس ارشد علوم تربیتی