مدیریت مرکز مشاوره

photo_2019-04-18_17-31-52

منا عسکری لویه

  –   مدیریت مالی (سرمایه گذار)

  – مدیر داخلی  مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا

  – دارای مدرک بین المللی فن آوری سلامت و مدیریت بیمارستانی و مراکز درمانی

  – دارای مدرک دوره مدیریت مرکز درمانی از جهاد دانشگاهی

  – مدیریت برگزاری  پایگاه های تفریحی کودکان و نوجوانان

   

  مدرک منا عسکری لویه

  ————————————————————————————————–

  دکتر جلال مرادی

  دکتر جلال مرادی

  دکتری  مدیریت اینده پژوهی سلامت و کارشناس ارشد روانشناس بالینی

  مدیر فنی مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا

  .

  .

  .