متخصصان روانشناس و مشاور

دکتر جلال مرادی

دکتری  مدیریت اینده پژوهی سلامت و کارشناس ارشد روانشناس بالینی

مدیر فنی مرکز

زمینه فعالیت: روانشناس خانواده، روانشناسی اختلالات بالینی،  کودک و نوجوان ، روانسنجی

وبلاگ تخصصی روانشناسی و آینده پژوهی

رزومه جلال مرادی

گواهینامه های تخصصی جلال مرادی

تقدیر نامه های جلال مرادی

.

.

.

عکس مریم امین زاده

دکتر مریم امین زاده

دکتری روانشناسی شخصیت

زمینه فعالیت : مشاوره خانواده ، مشاوره قبل از ازدواج ، مشاوره کودک و نوجوان

.

.

.

عکس آقای شناییاحمد شنایی

کارشناس ارشد روانشناسی

زمینه فعالیت : روانشناسی خانواده، اختلالات بالینی ، مشاوره پیش از ازدواج

رزومه احمد شنایی

گواهینامه های تخصصی احمد شنائی

انتصابات احمد شنایی

تقدریر نامه ها

.

.

.

صدیقه ابراهیمیseddighe-ebrahimiFalse

کارشناسی ارشد روانشناسی

زمینه فعالیت : مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره خانواده ، روانشناسی فردی ، سکس تراپی 

.

.

.

سید بهنام نور حسینی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

زمینه فعالیت: مشاوره خانواده ، مشاوره ازدواج ، تحلیل روابط ، روابط کودک – والد و ….

.

.

.

.

شهین میرزایی

دانشجوی دکتری روانشناسی – کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

زمینه فعالیت : روانشناسی کودک و نوجوان ، اختلال و درمان مرتبط با کودکان و نوجوانان ، بازی درمانی ، قصه درمانی و ….

.

.

.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

استخدام پاره وقت روانشناس ، روانپزشک و مشاور

مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا

متخصصان محترم روانشناس و مشاور دارای پروانه از نظام روانشناسی و مشاوره؛ متخصصان محترم روانپزشک ، در صورت تمایل برای همکاری فرم خود را به مرکز روانشناسی و مشاوره راز ارسال نمایند.

شرایط:

۱ـ ارائه خدمات تخصصی در حیطه پروانه فعالیت و نیز دوره های معتبر

۲ـ دسترسی اسان و یا سکونت در نزدیکی مرکز .

۳- حضور در دفتر طبق روزها و ساعات مندرج.

۴- انجام تبلیغات و همکاری در تامین مراجعان .

لطفا در صورت دارا بودن شرایط فوق ، اطلاعات خود را به پیوست فرم تکمیل و به نشانی الکترونیکی ارسال نمایید.

تماس:

۰۲۱۲۶۲۰۲۹۷۲

ایمیل:

info@razmoshaver.com

لطفا فرم زیر را دانلود و اطلاعات خواسته شده را به پیوست برای مرکز ارسال نمایید.

فرم مصاحبه برای جذب درمانگر