مقالات

آرشیو برای تحلیل

روابط کوتاه مدت و ازدواج – دکتر جلال مرادی

تحلیل دکتر جلال مرادی دکترای آینده پژوهی و روانشناس بالینی در خصوص روابط کوتاه مدت و تفاوت آن با ارتباط منجر به ازدواج 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تحلیل, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

انسان، جنسیت، انتخاب: تفاوت در رفتار جنسی زن و مرد – دکتر جلال مرادی

تحلیل دکتر جلال مرادی روانشناس بالینی و آینده پژوه در مورد تفاوت در رفتار جنسی زن و مرد 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تحلیل, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

آشنایی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد- دکتر لیلا علاقبند

گفتگوی دکتر جلال مرادی مدیر فنی مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا؛ با خانم دکتر لیلا علاقبند دکترای مشاوره و درمانگر مرکز 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تحلیل, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

حقوق فردی در ازدواج و استراتژی جنسی زن و مرد – دکتر جلال مرادی

تحلیل دکتر جلال مرادی آینده پژوه و روانشناس بالینی در خصوص تحلیل حقوق فردی در ازدواج و استراتژی جنسی زن و مرد از دیدگاه روانشناسی تکاملی 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تحلیل

ارسال دیدگاه (۰) ←

تحلیل ارتباط جنسی تجاری از دیدگاه روانشناسی تکاملی – دکتر جلال مرادی

گفتگوی دکتر جلال مرادی در خصوص تحلیل ارتباط جنسی تجاری از دیدگاه روانشناسی تکاملی 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تحلیل, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

پیامدها و تعاملات تاثیر گذار در زندگی مشترک – دکتر جلال مرادی

گفتگوی دکتر جلال مرادی دکتری آینده پژوهی سلامت و روانشناس بالینی در خصوص پیامدها و تعاملات تاثیر گذار در زندگی مشترک 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تحلیل, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

علل کاهش ازدواج و راهکارهای عبور از آن – دکتر جلال مرادی

گفتگوی دکتر جلال مرادی دکترای آینده پژوهی سلامت در ادامه مباحث انسان ، جنسیت ، انتخاب: در خصوص علل کاهش ازدواج و راهکارهای عبور از آن 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تحلیل, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

انسان، جنسیت، انتخاب: تکامل جنسیتی و پیام های جنسی در انسان- دکتر جلال مرادی

گفتگوی دکتر جلال مرادی مدیر فنی مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا؛ در خصوص انسان، جنسیت، انتخاب: تکامل جنسیتی و پیام های جنسی در انسان 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تحلیل, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←
برگه 1 از 12 12345»