مقالات

آرشیو برای بتاوان

تشخیص نقشه مغزی و درمان اضطراب با بتا وان

🔵🔵نقشه مغزی و بتاوان 🔵تشخیص:مراجع:خانم اختلال خواب به علت نداشتن آرامش ذهنینشخوار فکریاختلال اضطرابی منتشر (تمرکز و دقت و توانایی حل مسئله با تطبیق سن و جنس، قابل قبول است.تشخیص OCD با توجه به این نقشه چندان مطرح نیست.) 🔵درمان:۲۰ جلسه بتاوان تراپی: ۱۰ جلسه high Alpha سمت چپ پشت سر۱۰ جلسه High Beta سمت […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: بتاوان, دستگاه مکمل درمان, نقشه مغزی brain map

ارسال دیدگاه (۰) ←

بتا وان

🔵بتاوان نسل جدید دستگاههای تحریک امواج مغزی است که علاوه بر تاثیر بیشتر و پوشش مشکلات به صورت جامع‌تر نسبت به rTMS، به راحتی قابل استفاده است. 🔵در ابتدا نقشه مغزی برای متقاضی انجام و پس از یافتن اختلالات در نقشه، برنامه درمانی با دستگاه بتاوان توسط متخصص مشخص می‌شود. بنا به شدت، موج و […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: بتاوان

ارسال دیدگاه (۰) ←