مقالات

آرشیو نویسنده

انسان ، جنسیت، انتخاب: چه مردانی همیشه جذابند؟ – دکتر جلال مرادی

گفتگوی دکتر جلال مرادی مدیر فنی مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا در خصوص انسان ، جنسیت، انتخاب: چه مردانی همیشه جذابند؟ 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تحلیل, روانشناسی, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

مدیریت اجرایی موثر – دکتر بابک خزایی

گفتگوی دکتر جلال مرادی مدیر فنی مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا ؛ با آقای دکتر بابک خزایی دکترای مدیریت کسب و کار و عضو کمیسیون کسب و کار مرکز در خصوص مدیریت اجرایی موثر 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی, گروه کسب و کار

ارسال دیدگاه (۰) ←

افسرده خویی – دکتر مریم امین زاده

گفتگوی دکتر جلال مرادی مدیر فنی مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا؛ با خانم دکتر مریم امین زاده دکترای شخصیت و درمانگر مرکز ، در خصوص افسرده خویی 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

حضور در مصاحبه – مهتاب شمیرانی

گفتگوی دکتر جلال مرادی مدیر فنی مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا ؛ با خانم مهتاب شمیرانی کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی و عضور کمیسیون کسب و کار مرکز در خصوص حضور در مصاحبه 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی, گروه کسب و کار

ارسال دیدگاه (۰) ←

رهبری نتیجه گرا – دکتر بابک خزایی

گفتگوی دکتر جلال مرادی مدیر فنی مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا ؛ با آقای دکتر بابک خزایی دکترای مدیریت کسب و کار و عضو کمیسیون کسب و کار مرکز در خصوص رهبری نتیجه گرا 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی, گروه کسب و کار

ارسال دیدگاه (۰) ←

انسان ، جنسیت ، انتخاب: ملاک های زیبایی – دکتر جلال مرادی

گفتگوی دکتر جلال مرادی مدیر فنی مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا ؛ در خصوص انسان ، جنسیت ، انتخاب: ملاک های زیبایی 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: روانشناسی, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

شروع همکاری جدید – مهتاب شمیرانی

گفتگوی دکتر جلال مرادی مدیر فنی مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا؛ با خانم مهتاب شمیرانی کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی و عضور گروه کسب و کار در خصوص شروع همکاری جدید 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: گروه کسب و کار

ارسال دیدگاه (۰) ←

پذیرش موقعیت شغلی – مهتاب شمیرانی

گفتگوی دکتر جلال مرادی مدیر فنی مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا ؛ با خانم مهتاب شمیرانی کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی و عضو گروه کسب و کار مرکز در خصوص پذیرش موقعیت شغلی 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: گروه کسب و کار

ارسال دیدگاه (۰) ←
برگه 1 از 133 12345»