مقالات

عوامل موثر بر رضایت زناشویی(مهارت نهم: نقش های مربوط به برابری زن و مرد)

عوامل موثر بر رضایت زناشویی(مهارت نهم: نقش های مربوط به برابری زن و مرد)

مهارت نهم: نقش های مربوط به برابری زن و مرد[1]

نقش های مربوط به برابری زن و مرد: این مقیاس نگرش ها، احساسات و اعتقادات شخص را درباره­ی نقش های مختلف زناشویی، ارزیابی می کند.

بررسی نقش های مربوط به برابری زن و مرد

بحث گروهی

تکنیک

تکلیف

 

بررسی نقش های مربوط به برابری زن و مرد

همسران برای پذیرش نقش خود و همسر، باید در فاکتور های هم چون میزان شناخت از همدیگر ،تناسب ویژگی های روانی و رفتاری، تناسب سنی، تناسب شغلی ، تناسب اجتماعی و…  شباهت نسبی با هم داشته باشند.

البته هر چه زوج ها در این زمینه تناسب بیشتری داشته باشند، رضایت زناشویی به مراتب بیشتر خواهد بود و تاثیر 61 درصدی مقیاس قبول نقش زناشویی، بر رضایت زناشویی دلیلی قاطع برای توجه به این اصول است (معنویی  1388).

بنابراین توجه به این مسائل در مشاوره پیش از ازدواج و آموزش پذیرش نقش های جنسیتی در خانواده می تواند در بهبود این مقیاس تاثیر به سزایی داشته باشد.  

 احساس مفید واقع شدن و بیان موقعیت و نقش خود در خانواده و اجتماع حس خوبی به فرد می دهد و اعتماد به نفس افراد را افزایش می دهد در حالی که افراد نا راضی از اعتماد به نفس پایین تری برخورد دار هستند.

برای نمونه زنان خانه داری که اعلام می کنند بیکار هستیم از رضایت زناشویی و سلامت عمومی پایین تری به نسبت زنان خانه دار بر خوردار هستند.

 

بحث گروهی

در مورد نقش هر یک از اعضای خانواده و جایگاه آنها بحث کنید و نظر خود را در این زمینه بیان کنید.

 

تکنیک

تکنیک های فراوانی در این زمینه آورده شده است ولی به تناسب موقعیت جغرافیایی، فرهنگی و دینی و… پیشنهاد می شود از ماحصل بحث گروهی نتیجه گیری شود و نتایج در قالب یک برنامه  در اختیار اعضای گروه قرار بگیرد.

 

تکلیف

برنامه ارائه شده از سوی گروه را برای اصلاح نقش هر یک از اعضاء در جمع خانواده بیان کنید و برای رسیدن به توافق آن را به بحث بگذارید.

نوشته شده در گروه: رضایت زناشویی, مقاله

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه