مقالات

۱۰ رفتار نابود کننده رابطه زناشویی!

 

 

۱۰ رفتار غلط

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- نصیحت تکراری
۲- تذکر مداوم
۳- سرزنش
۴- منت گذاشتن
۵- مقایسه کردن
۶- جر و بحث کردن
۷- برچسب منفی زدن
۸- پیش بینی منفی کردن
۹- گله و شکایت مدام
۱۰- متهم کردن

نوشته شده در گروه: پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه