مقالات

کودک إزاری را اطلاع دهید!!!!!

DB14E9A9-96E1-4BA5-8485-B3DC0448E0AB

کودک آزاری را به ۳۰۰۰۳۶۳۶ پیامک کنید
مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:
راه‌اندازی سامانه پیامکی این مرجع با شماره ۳۰۰۰۳۶۳۶
مردم هر جا کودک آزاری مشاهده کردند به این شماره پیامک کنند

httpخs://t.me/razmosaver

نوشته شده در گروه: پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه