مقالات

کودک إزاری جنسی

photo_2017-02-13_10-27-45

Child Sexual Abuse
Child Sexual Abuse, Confirmed (718) 995.53 (T74.22XA) Initial encounter
۹۹۵٫۵۳ (T74.22XD) Subsequent encounter
Child Sexual Abuse, Suspected
۹۹۵٫۵۳ (T76.22XA) Initialencounter
۹۹۵٫۵۳ (T76.22XD) Subsequent encounter
Other Circumstances Related to Child Sexual Abuse
V61.21 (Z69.010) Encounter for mental health services for victim of child sexual
abuse by parent
V61.21 (Z69.020) Encounter for mental health services for victim of nonparental
child sexual abuse
V15.41 (Z62.810) Personal history (past history) of sexual abuse in childhood
V61.22 (Z69.011 ) Encounter for mental health services for perpetrator of parental
child sexual abuse
V62.83 (Z69.021) Encounter for mental health services for perpetrator of
nonparental child sexual abuse

کودک إزاری جنسی
Dsm5
دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
??????
صوتی
https://t.me/razmosaver/4995

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه