مقالات

کسب و کار در عصر دیجیتال – بخش پنجم

مهتاب شمیرانی

کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

دیجیتالی شدن و اتوماسیون از مفروضات اساسی در ارتباط با مشاغل و کارمندان به‌شدت در حال گسترش می‌باشد. 

نوشته شده در گروه: گروه کسب و کار

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه