مقالات

چاقی ژنتیک و ساختار مغز

photo_2017-09-13_23-03-18

🍕چاقی-ژنتیک-ساختار مغز

مطالعه ی جدیدی در دانشگاه مک گیل، نقش ژنتیک و ساختار عصبی مغز را در چاقی روشن میکند. محققات گزارش داده اند که افراد با BMI بالاتر دارای انعطاف پذیری شناختی کنتری هستند و همچنین حافظه ی کلامی ضعیف تری دارند. علاوه بر این، در افرادی که BMI بیشتری دارند، حجم آمیگدالا و کورتکس پریفرانتال بیشتر است.

پزشکان باید در نظر داشته باشند که افکار ما میتواند ما را نسبت به چاقی آسیب پذیر کند. باید دید که چاقی و ساختاز مغزی به همراه عملکرد های روحی چگونه با چاقی در ارتباط هستند!

این پژوهش که به سرپرستی محققان موسسه the Montreal Neurological Institute and Hospital (The Neuro) انجام گرفت و در مجله the Proceedings of the National Academy of Sciences on Aug. 28, 2018 به چاپ رسید، آزمونی بود که بر حسب مطالعات MRI و تست های شناختی از بین ۱۲۰۰ فرد که در پروژه شرکت کردند، پیاده سازی شده است.

محققان متوجه شدند که افراد با BMI بالاتر، انعطاف پذیری شناختی کمتر، توانایی کمتر در بازسازی و مکان یابی چشمی و حافظه ی کلامی کمتری دارند.این مطالعات همچنین نشان داد که افزایش BMI باعث افزایش قطر پریفرانتال کورتکس چپ و کاهش قطر این قشا در سمت راست میشود. البته مطالعات پیشین حاکی از آن است که هر آسیب به قشاء پریفرانتال راست، میتواند میل به خوردن را افزایش دهد.

همینطور اطلاعات حاصل از تصاویر، نشان میداد که حجم آمیگدالای چپ در افرادی که BMI بیشتری دارند، بیشتر است. که البته منطقی به نظر میرسد. چون این بخش مسئول پاسخ (پاداش) به تحریکات غذایی است. به همین ترتیب میزان حجم ساختارهای entorhinal-parahippocampal که مسئول حافظه ی لحظه ای و ارتباط بین موضوعات هستند، کاهش یافته بود. که احتمال حساسیت (تحریک) بیشتری افراد چاق به نشانه های بصری غذا و عدم توانایی آنها در مقاومت نسبت به غذا خوردن را بالا میبرد.

لازم به ذکر است که بسیاری از افراد مورد آزمون، خواهر و برادر بوده اند و در بین آنها دوقلوهای همسان و غیر همسان هم وجود داشته است. که به محققان توانایی بررسی احتمال موروثی بودن صفات و چاقی را میداد. با استفاده از مدل های آماری، محققان به این نتیجه رسیدند که صفات شناختی و عصبی دارای لینک هایی با چاقی هستند که نشان دهنده ی نقش ژنتیک (حداقل از طریق آناتومی مغز و شناخت) در چاقی میباشد.

منبع:
https://goo.gl/cheXad

نوشته شده در گروه: تحلیل

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه