مقالات

پیامدها و تعاملات تاثیر گذار در زندگی مشترک – دکتر جلال مرادی

گفتگوی دکتر جلال مرادی دکتری آینده پژوهی سلامت و روانشناس بالینی در خصوص پیامدها و تعاملات تاثیر گذار در زندگی مشترک

نوشته شده در گروه: تحلیل, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه