مقالات

پیاده روی کنید

photo_2017-01-15_11-39-31

درمواقعی که بسیار عصبانی هستید قدم زدن بهترین وسیله برای رهایی سریع ازعصبانیت است
زیرا با حرکت،هورمون استرس
کاهش می یابد وهورمون اندروفین یاهمان هورمون شادی آزاد میشود.

نوشته شده در گروه: پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه