مقالات

پرسش و پاسخ در اینستاگرام مرکز

اطلاع رسانی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا ، پرسش و پاسخ های مراجعان را إز طریق إیمیل دریافت و پاسخ می دهد.
برای استفاده همراهان و نیز بهره گیری إز نظرات دیگر متخصصان ؛ سؤال های مطرح شده در اینستاگرام مرکز ( @Razmoshaver )با حفظ حریم خصوصی به اشتراک گذاشته می شود و همه أفراد می توانند؛ نظرات خود را بیان نمایند.
نشانی اینستاگرام:
@Razmoshaver

نوشته شده در گروه: پرسش و پاسخ

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه