مقالات

پرسشنامه سازگاری بل

پرسشنامه سازگاری بل

:سلامت روان
در آستانه قرن بیست و یکم انسان افسرده و بحران زده و مضطرب عصر حاضر بیش از هر زمان دیگری خود را درگیر سوال های اساسی می یابد. در این میان بهترین راه مقابله با این مشکلات ارتقاء سلامت روان می باشد. همانطور که می دانید بهداشت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است. سلامت روان شامل احساس خود توانمندی، آرامش ذهنی و شناخت توانایی خود است که همگی بر اهمیت و یکپارچگی شخصیت تأکید می کند.یکی از ابزارهای سنجش سلامت روانی افراد پرسشنامه های روانشناختی هستند که نمایانگر رفتار صحیح و مناسب افراد در موقعیتهای مختلف محیطی می باشند.

پرسشنامه سازگاری بل BAI
مفهوم سازگاری یعنی داشتن توانائی ایجاد ارتباطی متقابل با دیگران در تمامی زمینه های محیطی اجتماعی و روانی . با انجام این پرسشنامه بدون محدودیت زمانی میزان سازگاری فرد در ۵ سطح متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد. پاسخ سوالات را با استفاده از گزینه های بله، خیر، نمی دانم در پاسخ نامه باید مشخص گردد. جهت انجام این پرسشنامه می بایست به مراکز درمانی و مشاوره مراجعه فرمایید.

🔷ارائه خدمات مشاوره حضوری و آنلاین
🔷️مرکز خدمات مشاوره روانشناسی راز منا

نوشته شده در گروه: آزمون ها

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه