مقالات

وقتی درباره خواستگارتان تردید دارید

وقتی درباره خواستگارتان تردید دارید

در جلسات آشنایی و خواستگاری خیلی وقت ها همه چیز آن طور که انتظار دارید پیش نمی رود. ممکن است فرد مقابل به دلتان ننشیند یا فکر کنید به اندازه کافی نمی توانید سر از راز و رمز این خواستگار درآورید. در چنین مواردی شاید بد نباشد کمی بیشتر تامل کنید

انتخابتان را عوض کنید
در تجربه های پیشین خواستگاری یا زندگی های اطرافیان ممکن است متوجه شده باشید که انتخاب و ازدواج هیچ ارتباطی با ایده آل های شما درباره شغل فرد، رنگ مو، و یا موقعیت های اجتماعی او ندارد. اگر همیشه اصرار دارید مردی قد بلند همسر آینده شما باشد و قد کوتاه ها را به خواستگاری نمی پذیرید، این بار با مردی کوتاه قد آشنا شوید. این فقط یک مثال است اما در نهایت باید بدانید که شما نیاز به شناختن افراد بر اساس آنچه هستند دارید نه صرفا بر اساس معیارها و ایده آل های ظاهری و ذهنی تان. به دیگران فرصت دهید خودشان را به شما بشناسانند. شاید گوهری که به دنبالش هستید در قلب مردی پیدا کنید که هیچ وقت تصورش را نمی کردید.

دکتر جلال مرادی

نوشته شده در گروه: پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه