مقالات

هوش جنسی

هوش جنسی

رتبه بندی دانش مندان برای هوش مختلف است . از این میان می توان به هوش اجتماعی و هوش تحصیلی و غیره اشاره نمود  اما اصطلاح جدیدی میان کارشناسان امور جنسی کم کم رواج پیدا کرده است  وآن هوش جنسی است.

ایان کرینر یکی از کارشناسان مسایل جنسی می گوید  : هوش جنسی به معنای توانایی انجام اعمال جنسی نیست بلکه توانایی  خو گرفتن فرد با وضعیت هایی است  که با آن رو برو می شود و توانایی تغییر وضعیت های نامناسب به وضعیتی  سرگرم کننده و تجربه ای زیبا است . کرینر در مقاله ای در این باره می گوید : معادله ی ساده ای در این زمینه وجود دارد که بر سه عنصربرای رسیدن به هوش جنسی تکیه دارد.که عبارتند از  اطلاعات صحیح، و مهارت های عاطفی، و نیز دانش شناخت بدن .کرینر یادآورمی شود که : گام نخست برای رسیدن به هوش جنسی بدست آورد ن اطلاعات  صحیح است . زیرا اکثر مردم برای بدست آوردن مهارت جنسی از منابع اشتباهی استفاده می کنند . اودر این باره اضافه می کند : منبع اصلی برای برخی از مردم  تماشای فیلم های سکس است که همه آن حرکات نمایش است .  وباید اطلاعات درست را از طریق مشاوره های حرفه ای از افراد با تجربه بدست آورد .

کرینر در ادامه اشاره می کند که : مرحله ی دوم بر مهارت های عاطفی و توانایی بر قراری ارتباط صادقانه با همسر خود و باز گو نمودن احساسات و عواطف خود به او تکیه دارد .

اما گام سوم وپایانی بنا به گفته ی کرینر ، از طریق شناخت حقیقی از بدن چه بدن خود فرد یا شریک زندگی او صورت می گیرد . و توانایی خو گرفتن حتی با تغییرات جسمانی فرد مثل بالارفتن سن وتغییر در  اشیا ء و اموری که به وسیله آنها لذت می برد . است

کرینر در پایان بیان می کند که توانایی رسیدن به مرحله هوش جنسی  کار دشواری نیست وبا تمرین و تمرکز حسی بدست می آید .

نوشته شده در گروه: پیام راز, مقاله

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه