مقالات

نقش مهارت های ارتباطی در شروع زندگی مشترک

نقش مهارت های ارتباطی در شروع زندگی مشترک

شروع زندگی

ارتباط از جمله مهم ترین مهارت های موجودات است که شامل شیوه های  گوناگونی می شود.

از جمله انواع ارتباطات بین انسان ها، ارتباط با جنس متفاوت ( مرد با زن) است که علاوه بر تداوم نسل و کمال گرایی ، حس ماندگاری و جاودان بودن از طریق اولاد، می توان در برطرف نمودن نیازهای عاطفی طرف مقابل تاثیر به سزایی داشته باشد.

متداول ترین نوع ارتباط در جوامع بشری از طریق ازدواج رسمی و محدودی از نوع دیگر است که می توان هم خوابگاهی، همجنس گرایی و… را نام برد.

برای رسیدن به یک زوج مناسب و نیز تداوم ارتباط، معیارهای را باید رعایت نمود. اگرچه، ساده به نظر می رسند ولی می تواند در شروع ارتباط و تداوم زندگی مشترک  تاثیر گذار باشند. البته بروز تعارض در روابط انسان ها با یکدیگر اجتناب ناپذیر است؛ یعنی بحث، جدل و مشاجره در تمام رابطه ها بروز پیدا می کند ( اومبل، 1969)[1] ولی نتایج تحقیقات نشان داده است که مهارت های زندگی در تداوم ارتباط تاثیر معنی داری دارد.( مرادی، شنایی و معنوی، 1385) و نیز آموزش این مهارت ها در افزایش کارآمدی و تداوم ارتباط موثر و زندگی مشترک اهمیت به سزایی دارد.( طهرانی، 1384) ونیز دانشمندان به اهمیت آموزش در یادگیری مهارت های اجتماعی تاکید کرده اند.( ساروخانی، 1386)

از جمله مواردی که فرد باید در شروع ارتباط به آنها اهمیت دهد می توان: داشتن اعتماد به نفس، سعی در شناخت طرف مقابل، حفظ آرامش و خونسردی در رابطه و صداقت را نام برد.

در حین زندگی نیز مواردی وجود دارد که شاید  بی اهمیت یا کم اهمیت جلوه نماید و خانواده ها درباره آن به تحقیق نپردازند ولی وجود  این معیارها و رعایت آنها می تواند، تضمین کننده زندگی مشترک باشد.

از جمله موارد قابل توجه در شروع زندگی آموزش پیش از ازدواج، مشاوره حین ازدواج و آموزش مهارت های زندگی است.

زندگی مشترک یک فرایندی است که جنبه های فردی، ارتباطی، فرهنگی، اقتصادی و اعتقادی را در بر می گیرد. افرد برای شروع زندگی باید به حداقل آنها توجه داشته باشند تا در طول زندگی با مشکل مواجه نشوند.

شروع زندگی 2

از جمله موارد قابل توجه در افزایش رضایت زناشویی می توان:  توجه به موضوعات شخصیتی طرف مقابل، مهارت حل تعارض، رابطه زناشویی موفق، توجه به نیازهای جنسی طرف مقابل، برنامه ریزی اقتصادی، رسیدن به توافق در مورد تربیت فرزند،  تعامل در ارتباط با دوستان و آشنایان و نیز توجه به اعتقادات مذهبی طرف مقابل را نام برد. ( معنوی، 1387)

البته تمامی این موارد در زیر سایه ی برنامه ریزی منظم از طریق رسیدن به تفاهم و نیز احترام به شخصیت طرف مقابل خلاصه می شود.

  در زندگی گاهی پیش  می آید که ارتباط بین دو فرد دچار مشکل می شود و طلاق غیر قابل اجتناب است و فرد ناگزیر به عمل جدایی می شود. که در این مورد مشاوره برای تحکیم خانواده و برنامه ریزی های مشاوره ای برای برای کاهش تنش و رفع جدایی تاثیر گذار خواهد بود.

در نهایت اگر  امر به جدایی، مستلزم و اجباری شد، رعایت شأن و منزلت طرف مقابل و برآوردن حداقل تقاضای طرفین باعث می شود که میزان آسیب ناشی از جدایی کاهش یابد.

 منابع:

1-  اداره مشاوره و تحکیم خانواده. (1386). گزارش بررسی طلاق در بین فرزندان شاهد کشور  سال 1385. مرادی، جلال؛ شنائی، احمد؛ معنوی، شکوفه؛ مرادی توپقرا، طاهره. اداره کل امور اجتماعی و مددکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران.

2-  سادوک، بنجامین؛ سادوک ، ویرجینیا.( 2007). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی. ترجمه: رضاعی، فرزین. تهران. ارجمند.

3-    ساروخانی، باقر. ( 1376). طلاق ( پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن). دانشگاه تهران. چاپ دوم.

4-  طهرانی، فاطمه. ( 1384). بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش رضایت زناشویی زنان ساکن اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

5-  معنوی، شکوفه. ( 1387). مقایسه رضایت زناشویی دختران شاهد موفق در ازدواج و مطلقه در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات زن و خانواده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

[1] نقل از کتاب : خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی

نوشته شده در گروه: رضایت زناشویی, روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه