مقالات

نقاط ضعف شما اهمیت ندارند.

photo_2017-09-13_23-03-18

نقاط ضعف شما اهمیت ندارند.

?نقاط ضعفتان را بپذیرید ولی نگران آنها نباشید. تنها نقاط قوت شما هستند که اهمیت دارند. روی آنها تمرکز کنید و آنها را پرورش دهید.
WHO

نوشته شده در گروه: پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه