مقالات

نتیجه بی مهری والدین

نتیجه بی مهری والدین

دکتر مرضیه شیرزاد

جدال و کشمکشهای دائمی بین والدین تأثیر نامطلوبی بر روح و روان فرزندان می گذارد. محیط بی صفای خانوادگی، فقر فرهنگی والدین از نقطه نظر تربیت فرزندان، بی مهری، خشونت و … کانون خانه را سرد و بی فروغ می سازد.

نوشته شده در گروه: تحلیل, روانشناسی کودک

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه