مقالات

مهارتهای کلیدی دهگانه در افق ۲۰۲۰ (انعطاف پذیری إدراکی )

انعطاف پذیری ادارکی

مهارتهای کلیدی دهگانه در افق ۲۰۲۰
انعطاف پذیری إدراکی
Perceptual flexibility
دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
صوتی
https://t.me/razmosaver/5803

نوشته شده در گروه: مهارت های زندگی, مهارت های زندگی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه