مقالات

مفهوم خوشحالی

خوشحالی

روانشناسان تعبیرِ جالبی از انسانِ خوشحال دارد که بسیار از تعریفِ عادی و معمولِ خوشحالی فاصله دارد:

بر اساسِ این تعریف،

خوشحال بودن یعنی توانمنديِ بالاي ما در شكيبايي و استقامت در برابر سختی ها.

خوشحالی یعنی اطمینانی درونی به این که درد و رنج و سختی و بیماری و مرگ جزء لاینفك زندگی ست اما هیچ کدام از آنها نمی تواند مرا از پا بیاندازد.

خوشحالی یعنی میل به زندگی علی رغم علمِ به فانی بودنِ همه چیز،

خوشحالی یعنی در سختی ها

لبخند زدن،

خوشحالی یعنی آگاهی از توانمندی بزرگ ما براي به دوش کشیدنِ مشکلات،

خوشحالی یعنی بعد از هر زمین خوردن همچنان بتوانیم بلند شویم،

بعد از هر گریه همچنان بتوانیم بخندیم و لبخند بر لبِ دیگر

همنوعان بیاوریم،

خوشحالی یعنی حضورِ کامل

ِ ما در هستی،

خوشحالی یعنی همچون رودجاری بودن و در حرکت بودن،عبور کردن

و به عظمتی بی پایان چشم دوختن

خوشحالی یعنی توانایی ما به گفتنِ یک آريِ بزرگ به زندگي . . .

خوشحالي يعني ادامه دادن…

نوشته شده در گروه: پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه