مقالات

معایب طولانی شدن دوستی قبل از ازدواج

معایب طولانی شدن دوستی قبل از ازدواج

دکتر ارغوان اکبریان

یکی از مسیرهای رسیدن به توافق ازدواج اشنایی و دوستی ایت و این نوع اشنایی نیازمند مدیریت رابطه و زمان است

دکتر ارغوان اکبریان در این ویدئو استاندراد های ارتباط را بازگو می کنند

نوشته شده در گروه: مهارت های زندگی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه