مقالات

مشکل ارتباطی والد – کودک

رابطه والد ـ کودک، شامل ترکیبی از رفتارها، احساسات و انتظارات منحصربه‌فردی است که بین والدین و فرزندان وجود دارد.

الگوی تعامل والد ـ کودک برای رشد مطلوب کودک، عبارت است از توجه به کودک و هر آنچه متعلق به اوست، توجه به بازی کودک، صحبت کردن با او و توجه به هرآنچه کودک با آن درگیر است، تماس با کودک و هرآنچه متعلق به اوست، لمس کردن کودک یا تماس با او و اشیای او هنگام بازی و تعامل با کودک و ارتباط کلامی در حالت‌های مختلف والد با کودک …….

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی, فیلم های روانشناسی, مهارت های زندگی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه