مقالات

مشخص کردن خطوط قرمز

مشخص کردن خطوط قرمز

??در اصول تربیتی کودکان باید به طور کامل با حد و حدود و خط قرمزها آشنا باشند و به وضوح بدانند چه کارهایی پذیرفته و کدام یک غیر قابل قبول هستند. با تعیین حد و حدود برای فرزندتان مشخص می کنید، از وی چه انتظاری دارید و محدوده آزادی عمل او تا کجاست.
والدین باید بدانند تداوم و پایدار ماندن قوانین اهمیت بسیار دارد و اگر چیزی ” نه ” است تا اخر “نه ” باقی می ماند. پس اگر کودک شما درخواستی دارد ابتدا خوب فکر کنید و بعد تصمیم خود را اعلام کنید و سر حرف خود بمانید در غیر این صورت کودک لجبازی خواهید داشت که دائما شما را کنترل خواهد کرد در جهت رسیدن به اهداف خود .

☘️برای مثال، شب خوابیدن در خانه افراد غیر قابل قبول از نظر پدر و مادر ممنوع است و این قانون تغییر نخواهد کرد .

زهرا درویش

نوشته شده در گروه: روانشناسی کودک

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه