مقالات

مخالفت با ازدواج کودکان و مهریه و تصمیم های نابجا

۴۰۵ED9E2-41CC-4796-B9D6-D61BF487BB08

برای رسیدن به عدالت انسانی و ارتقای کرامت انسانی :

به ازدواج به عنوان یک توافق انسانی بنگریم و أشکال مختلف مانند ازدواج کودکان، انتخاب های ناخواسته و مهریه های نابجا پرهیز کنیم. 

دکتر جلال مرادی 

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه