مقالات

کودک آزاری جسمی

photo_2017-02-13_10-22-31

Child Physical Abuse

Child Physical Abuse
Child Physical Abuse, Confirmed
۹۹۵٫۵۴ (T74.12XA) Initialencounter
۹۹۵٫۵۴ {T74.12XD) Subsequent encounter
Child Physical Abuse, Suspected
۹۹۵٫۵۴ (T76.12XA) Initialencounter
۹۹۵٫۵۴ (T76.12XD) Subsequent encounter
Other Circumstances Related to Child Physical Abuse
V61.21 (Z69.010) Encounter for mental health services for victim of child abuse
by parent
V61.21 (Z69.020) Encounter for mental health services for victim of nonparental
child abuse
VI 5.41 (Z62.810) Personal history (past history) of physical abuse in childhood
V61.22 (Z69.011 ) Encounter for mental health services for perpetrator of parental
child abuse
V62.83 (Z69.021) Encounter for mental health services for perpetrator of
nonparental child abuse

کودک آزاری جسمی
Dsm5
دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
??????
صوتی
https://t.me/razmosaver/4990

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه