مقالات

قانون فنگشویی

چند قانون فنگشویی برای افزایش برکت در خانه:

۱. سنگ نمک:
در چهار طرف خانه نمک یا سنگ نمک بگذارید، نمک انرژیهای منفی محیط را جذب کرده و باعث ورود انرژی مثبت به خانه می شود.

۲. فکری به حال لباسهای اضافه کنید:
لباسهای زیادی در کمد لباس شما هستند، که سالها بلااستفاده اند، اگر از آنها استفاده نمی کنید آنها را به کسی ببخشید، یا اگر قابل استفاده نیستند و کهنه شده اند، آنها را دور بریزید.

۳. نظم داشته باشید:
داشتن نظم و انضباط و اینکه همه کارهای خانه بر اساس برنامه ریزی پیش برود و انجام شود، باعث جذب برکت به خانه می شود.

۴. کلمات زشت به کار نبرید:
به کار بردن کلمات زشت و منفی در خانه برکت خانه را کم می کند و برعکس استفاده از واژه های مثبت باعث زیاد شدن برکت در خانه می شود.

۵.از نمادهای ثروت استفاده کنید:
بارز ترین نماد ثروت، پول است مقداری پول واقعی یا هرچیزی که نماد پول و ثروت باشد را در جایی از خانه قرار دهید تا هر روز آن را ببینید و بتوانید آن را جذب کنید.

۶.جملات تاکیدی مثبت به کار ببرید:
استفاده از کلام مثبت و جملات تاکیدی برای جذب برکت و ثروت تاثیر فراوانی در زیاد شدن برکت خانه دارد، می توانید آنها را با خود تکرار کنید، یا بر روی کاغذ نوشته و در محل دید خود قرار دهید.

منبع: @Cactos

نوشته شده در گروه: روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه