مقالات

فشار گروه بر فرد

انسان ها تحت تاثیر گروه برخی اوقات دست به انتخاب هایی می زنند که حتی خود نیز به اشتباه بودن آن واقف هستند ولی حضور در گروه تمایل آنها را به همراهی افزایش می دهد.

این موضوع است که هموراه ما تاکید می کنیم در خصوص حضور در گروه و انتخاب های خود دقت نمایید.

لطفا ویدئو را به دقت مشاهد نمایید.

 

ویدیو آزمایش معروف اش در مورد تاثیر فشار گروه

 

 

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه