مقالات

فرایند و اهمیت برنامه ریزی

برنامه ریزی کاری است که افراد برای تعیین یک دوره از اقدامات انجام می‌دهد، که شامل تعیین هدفی است که برای کشف چشم انداز آینده انجام می‌دهند. برنامه ریزی، فعالیتی است که در آن اهداف تعیین می‌شوند، مطالعات زیست محیطی انجام می‌شوند، مکان‌ها انتخاب می‌شوند و یک نقشه کلی طرح ریزی می‌شود.

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی, مهارت های زندگی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه