مقالات

فرایند اجتماعی شدن کودکان خردسال

hana

1-     مهارت اجتماعی را توصیف کنید؟

مهارت اجتماعی سازه ای گسترده است که گونه های مختلفی از پاسخ های بین شخصی نظیر بیانگری، مهربانی، گرمی، سهولت در گفتگو و همدلی را با هم در می آمیزد. هدف آموزش مهارت های اجتماعی افزایش کفایت اجتماعی و یا افزایش مجموعه مهارت های فرد است (رندال ال. موریسون).

2-     مراحل اجتماعی شدن در کودک به چه صورتی است؟

–           آنها تا قبل از يك سالگى به ندرت ارتباطى معنادار با ساير كودكان برقرار مى كنند (ارتباط بیشتر با والدین).

–          بازى كودكان تا قبل از 5/1-2 سالگی، محدود به بازى با خودشان مى شود (بازی با انگشتان، عروسک ها، جغجغه ها، بازی با والدین و  …).

–          از حدود دو سالگى به بعد اولين ارتباط هاى معنى دار ميان كودكان ايجاد مى شود (بازی کوتاه، کشمکش، قهر و گریه و.).

–          كودك 2-3 سالة آنها از خود خويشتن دارى نشان دهد، زيرا او تمام آداب مورد پذيرش جمع و محدوديت ها را نمى داند (جمع گرایی کوتاه، بازی در گروه های کوچک، و… ).

–          كودك 5-6 ساله به راحتى دوستش را بدون آن كه علت خاصى وجود داشته باشد، كنار مى گذارد (کنارگذاشتن دوستان به راحتی، تلاش برای اجتماعی شدن، قانون بده و بگیر، و…).

3-     کودک خردسال چه مهارت های را باید یاد بگیرد؟

–          مجبور نیستند همه وسایل شان را شریک شوند.

–          نسبت به خشونت ، صدمه زدن عکس العمل مناسب نشان دهید.

–          تغییر بازی در صورت بروز کشمکش

–          آموزش کنترل هیجانات(یادگیری نه گفتن، سرمشق دهی، بازی نقش، )

4-     نقش والدین در ارتباط با اجتماعی شدن کودک به چه صورتی است؟

–          مشارکت محسوس در بازی با کودک

–          گذاشتن زمان کافی برای بیرون رفتن ، ارتباط با همسالان، بازی

–          تقویت رفتارهای مناسب و تلاش برای خاموشی رفتارهای نامناسب

–          اجتناب از الگوهای نامناسب در خانواده و محیط و تلاش برای غنی کردن محیط کودکان

نوشته شده در گروه: روانشناسی, روانشناسی کودک

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه