مقالات

علل دزدی در کودکان

علل دزدی در کودکان :

?نیازهای مادی
۱- محروم کردن کودکان از مواد غذایی مورد عالقه
۲- انگیزه تملک در وجود کودکان
۳- گرسنگی و محرومیت از غذا و لباس و اسباب بازی
۴- نیاز به اسباب بازی و اشیاء پر زرق و برق
۵- تامین پول برای خرید اشیاء

?علل عاطفی
۱- محرومیت از محبت و نوازش که موجب اضطراب است
۲- جبران احساس حسادت
و نشان دادن خود
۳- انتقام از والدین یا دیگران به هر علتی که باشد
۴- تامین مادیات جهت مصرف برای دیگران
۵- خود نمایی

?علل روانی
۱- احساس تنهایی در کانون خانواده و رغبت به انجام عمل چشمگیر در این قالب
تا خود را از تنهایی بدر آورد
۲- صدمه زدن به دیگران برای خالی کردن عقده خود بر سر او
۳- رفع اضطراب روانی ناشی از اختلال روانی
۴- رغبت روانی به داشتن اشیا پر زرق و برق

زهرا درویش

نوشته شده در گروه: پیام راز, روانشناسی کودک

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه