مقالات

علت های ” دروغگویی” کودکان

علت های ” دروغگویی” کودکان

☘️ دروغ گویی کودکان را نباید با دروغگویی بزرگسالان مقایسه کرد. نوع نگاه کودکان به مسائل، با نگاه بزرگسالان متفاوت است. آنها بسیاری از چیزهایی که می گویند غیر واقعی نمی دانند. آنها بیشتر امتحان می کنند.

عمده ترین دلایل دروغگویی کودکان عبادتند از:
? ١- عدم تشخیص واقعیت از خیال
? ٢- نداشتن توجه و تمرکز کافی
? ٣- نیاز به جلب توجه
? ۴- الگوپذیری کودک از والدین
? ۵- تحت فشار قرار دادن کودک برای گفتن جزئیات
? ۶- ترس از والدین
? ٧- کمبود محبت
? ٨- داشتن دوست خیالی
@ZahraaDarviish
@razekoodakan

نوشته شده در گروه: روانشناسی کودک

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه