مقالات

علائم افسردگی در نوجوانان

Comparison Group Therapy of Positive Psychotherapy and Cognitive Behavioral Efficacy on Adolescents’ Psychological Capital with Depression Symptoms

مقایسۀ اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری گروهی بر سرمایه های روانشناختی نوجوانان با علائم افسردگی

تلخیص: شقایق صادقی

افسردگی،یکی‌از‌شایع ترین مشکلات‌ بالینی‌است. می تواند موجب کاهش بهره وری تحصیلی، خلاقیت، بی تفاوتی و اختلال خواب شود.

یکی از رویکردهای مطرح در درمان افسردگی، دیدگاه شناختی رفتاری است. هدف شناخت درمانگران همانا شناسایی اندیشه های مخدوش و سپس کمک به بیماران است تا به تصحیح  آنها بپردازند. درمان شناختی رفتاری در درمان افسردگی و افزایش احساسات مثبت از قبیل شادکامی وامید موثر بوده است.

از منظر مدل های آسیب شناختی، سوگیری شناختی باعث آسیب پذیری در برابر رویدادهای منفی می شود.

ادغام جنبه های مثبت کارکرد روانی در بیماران موجب می شود که درک کنند روان درمانی صرفا در جهت کاهش علائم بالینی نیست، بلکه درباره یادگیری استفاده از نقاط قوت،مهارت و توانایی مقابله با مشکلات است.

روانشناسی مثبت نگر با تاکید بر جنبه های مثبت کارکردهای روانشناختی و تقویت نقاط مثبت جنبه های و جدی انسان نه تنها سعی در کاهش علائم بالینی دارد، در پی کمک به بیماران برای شناسایی و درک و گسترش ظرفیت های خود است تا بتوانند به سطح مطلوبی از شادکامی و بهزیستی دست یابند.

مفهوم سرمایه روانشناختی یکی از مفاهیمی است که با مولفه های امیدواری، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی مشخص می شود.

تاب آوری یکی دیگر از راهبردهایی است که پژوهشگران در روانشناسی مثبت به آن توجه داشته اند. تاب آوری به توانایی سازگاری موثر با موقعیت های تهدید کننده اشاره دارد.

روان درمانی مثبت نگر در پی اصلاح، بهبود و بهینه سازی روش های روان درمانی است تا بتواند علاوه بر کمک به افراد برای کاهش دردمندی ها با تمرکز بر کارکردهای مثبت روانی همچون امید،خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی، آنها را به سمت رشد، بالندگی، شکوفایی، شادمانی و بهزیستی هدایت میکند.

ابزار سنجش:

پرسشنامه افسردگی کودکان کواکس،پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون،پرسشنامه امیدواری اسنایدار، آزمون بازنگری شده جهت گیری زندگی و…

در تبیین چگونگی تاثیر درمان های شناختی رفتاری بر سرمایه های روانشناختی مثبت باید گفت هدف اصلی درمان شناختی رفتاری این است که با تغییر و اصلاح شیوه تفکر و رفتار، احساسات منفی افراد را تغییر دهد  و آنها را در مقابله با حوادث زندگی توانمند سازد.

در واقع با تغییر شناخت ها، کل نظام احساسی و رفتاری شخص تغییر خواهد کرد. این نوع درمان با افزایش مهارتهای شناختی رفتاری از جمله حل مسئله، کشف و شناسایی افکار نیمه هشیار و تحریف شده، تعبیر و تفسیر رویدادها از زوایای جدیدتر، حس قوی تری از کنترل را ایجاد میکند و افراد را به صورت هشیارانه و فعال در موقعیتی قرار میدهد که احساس میکنند می توانند امور کنترل ناپذیر را در کنترل خود درآورند.

منبع:

پژوهش نامه روانشناسی مثبت، تابستان ۱۳۹۹

سید غلام رضا نصیری تاکامی، محمود نجفی و سیاوش طالع پسند

Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T., & Harney, P. (1991). The will and the ways: development and validation of an individual-differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), 570-585.

نوشته شده در گروه: مقاله

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه