مقالات

ضرورت اگاهی خانواده إز خدمات بیمه

۷۳۰B2B6A-146A-44B1-9563-07D5776B3697

برای تضمیـن دارا بـودن زندگـی تـوأم بـا سـلامت و ترویج رفاه:
خانواده برأی دسترسی به خدمـات کیفـی بهداشـتی مـورد نیـاز؛ بـایستی در بخش هزینه های زندگی و خدمات بیمه تکمیلی شرکائها گذاری و اموزش ببیند.
به صورتی با اگاهی اقدام به خرید بیمه های مورد نیازی نماید که دچار مشکلات مالی در زمان بیماری و جبران خسارت نشود.
دکتر جلال مرادی
https://t.me/razmosaver

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه