مقالات

صمیمیت در مقابل شکست در ارتباط راهکارهای داشتن ارتباط منجر به نتیجه

صمیمیت در مقابل شکست در ارتباط
راهکارهای داشتن ارتباط منجر به نتیجه
دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا
٠٢١٢۶٢٠٢٩٧٠

 

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه