مقالات

شبکه شدن مغز إنسان ها

شبکه شدن مغز انسان‌ها❗️

🔘با شبکه کردن مغز سه انسان در دانشگاه واشنگتن، امکان همفکری در یک بازی رایانه‌ای برای آنها فراهم شد!

▫️شبکه‌ی برق، شبکه‌ی آب، شبکه‌ی رایانه‌ها و لوازم دیجیتال و اینترنت! در همه‌ی اینها ما با ارتباط دادن اجزای گوناگون سیستم به هم، و با به اشتراک گذاشتن منابع تولید و یا مصرف، توانایی و کارایی سیستم‌ها را بالاتر برده‌ایم.

✳اکنون تصور کنید مغزهای انسانها با هم شبکه بشوند و انسانها بتوانند با به اشتراک گذاشتن “منابع ذهنی” و “توان پردازشی مغزهای خود” در حل مسایل همکاری کنند!

▫️▫️این رویایی است که پژوهشگران دانشگاه واشنگتن و دانشگاه “کارنگی ملون” در سر می‌پرورانند و تاکنون گامهای نخستین برای آن را برداشته‌اندونام BrainNetرابرای آن برگزیده‌اند.

▫️پژوهشگران اکنون بامرتبط کردن مغزسه انسان به هم، این امکان را فراهم کرده‌اند که این سه نفر بتوانند با همکاری هم، بازی کامپیوتری تتریس را انجام دهند.

▫️▫️یافته‌های آزمایش نشان می‌دهد که این “سیستم ارسال و دریافت پیام” تا ۸۱.۲۵ درصد دقت دارد که برای شروع چشمگیر است.تازه‌ترین دستاورد‌ های این پژوهش در مقاله‌ای در لینک زیر در دسترس است:

✍BrainNet: A Multi-Person Brain-to-Brain Interface for Direct Collaboration Between Brains

◾البته باید بدانیم که این هنوز گام‌های بسیار نخستین از رویایی بزرگ است! و هنوز همین یافته‌های پژوهشگران نیز باید توسط دانشمندان عصب‌شناس داوری شود!

🔅ولی تصور اینکه که روزی در شبکه‌ای گسترده از مغزها، مغزهای توانمند بسیاری، بطور همزمان بر روی حل مسئله‌ی دشواری کار میکنند و بطور آنی با هم تبادل نظر دارند نیز هیجان انگیز است.

https://t.me/razmosaver

نوشته شده در گروه: روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه