مقالات

سیستم های خانواده

دکتر مرضیه شیرزاد

خانواده را به عنوان یک سیستم اینطور تعریف میکنیم :موجودی که اجزا آن با هم تغییر میکنند و با انحراف برای حفظ تعادل خود فعال می شود .

همانطور که این تعریف نشان می دهد اولا رفتار اعضای یک خانواده تابعی است از رفتار سایر اعضای خانواده و در ثانی خانواده هم همانند هر سیستمی متمایل به تعادل است .لذا رفتار اعضای آن در مجموع به گونه ای است که تعادل سیستم حفظ می شود .یعنی رفتار هر فرد در داخل سیستم نقش کار ساز دارد و لازمه تعادل سیستم است .

نوشته شده در گروه: رضایت زناشویی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه