مقالات

سه تفاوت رابطه دوستی با رابطه زناشویی

سه تفاوت رابطه دوستی با رابطه زناشویی

?زندگی زناشویی بر خلاف دوستی که رابطه ای داوطلبانه و آزاد و اختیاری است، تعهدی قانونی، اخلاقی و دینی محسوب می شود، از این رو شالوده ازدواج بر “کنترل بیرونی” بنا شده است.

?? در ازدواج بر خلاف دوستی لازم است افراد با هم در تماس نزدیک باشند و با یکدیگر در یک مکان(زیر یک سقف) زندگی کنند.

???بر خلاف قطع رابطه دوستی، قطع رابطه زناشویی پیامد های ناگواری مانند نفقه و حمایت همسر، نگهداری از فرزندان، انزوای اجتماعی یا طرد دینی، بی اعتنایی افراد خانواده و یا تقسیم اموال به همراه دارد.

⚪️در واقع دوستی های بلند مدت تنها رابطه انسانی است که در آن، بدون آن که بدانیم از همان آغاز دوستی “تئوری انتخاب” را بکار می بریم.

نوشته شده در گروه: پیام راز, رضایت زناشویی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه