مقالات

سکوت خود را بشکن

سکوت خود را بشکن

?سکوت خود را بشکن و با خود و دیگران وارد گفت و شنود شو
راز سلامت و چشمه ارامش را در درونت جاری کن
????
????????

?سکوت با خودمان تحت حاکمیت انزجار شدیدی است که از بی ارزشی برای روحمان، گریبان خودمان را گرفته است؛ آنچنان زبون که شایستگی ندارد چیزی درباره اش گفته شود.
?باید سکوت با خودمان را بشکنیم؛ اگر می خواهیم شکستن سکوت با دیگران را بیازماییم.

?اصلا حق نداریم که از خودمان نفرت داشته باشیم. هیچ حقی برای سکوت افکارمان در مقابل روحمان نداریم.
? انسان سلام در فکر رفاه خودش است؛ برای خودش احترام قائل است؛ و با خودش با محبت برخورد می کند و دیگران به تقلید و تبعیت از او همین کار را خواهند کرد.

?سکوت با دیگران فایده ای جز رنج دادن خودمان ندارد؛ زیرا هر کس سکوت شما را از دیدگاه خودش تعبیر می کند.

? سکوت باعث می شود جریان زندگی شما همانند برکه راکد پر از تعفن شود و سلامت ذهن را از بین خواهد برد.

? سکوت را بشکن و هیجان خود را ابراز کن ؛ زندگی جریان میابد.

چشمه ارامش تویی
خودت را باور کن
???????

دکتر جلال مرادی

نوشته شده در گروه: پیام راز, مهارت های زندگی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه