مقالات

سالمندی فراموش شده

سالمندی فراموش شده

دکتر مریم امین زاده

آثار سالمندی بسیار پیچیده بوده و گاه یک بخش، تأثیرات همزمان مثبت و منفی از این پدیده خواهد پذیرفت. در این بخش خانم دکترمریم امین زاده بخش های مختلف دوران سامندی را روشن و تحلیل خواهند کرد

نوشته شده در گروه: روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه