مقالات

زمان خاصی برای یک آغاز بی نظیر وجود ندارد.

۰۰۰۰۰

زمان خاصی برای یک آغاز بی نظیر وجود ندارد.

?اگر قصد دارید کاری را آغاز کنید، شروع کنید. منتظر زمان بهتر نباشید. آن زمان هرگز نخواهد رسید.
WHO

نوشته شده در گروه: پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه