مقالات

ریشه عصبیت در کودکان

ریشه عصبیت:

عصبیت

افراد در محیط به وسیله تحقیر، ترساندن، ظلم، زورگویی، سخت‌گیری و عدم توجه به ضعف‌های کودک سبب ضعف اعتماد به نفس می‌شوند.

کودک در اثر برخورد خشن، ناهنجار و آزاردهنده اطرافیان نیاز به مدارا و مماشات پیدا می کند. او سه راه انتخاب می کند :

راه اول: خود را مطابق دلخواه اطرافیان می‌کند که در نتیجه: سر به راه و تو سری‌خور و تابع می‌شود. (مهر‌طلب)

راه دوم: خشن، گستاخ، بددهان، فحاش و تند و تیز می‌شود. (برتری طلب)

راه سوم: سعی می‌کند کمتر با دیگران تماس بگیرد تا کمتر آزار ببیند. ( عزلت طلب)

کودک از هر سه با هم استفاده می‌کند منتهی از بعضی صریح و از بعضی غیر مستقیم (که بستگی به وضع محیطش دارد)

از برخورد این سه تمایل متغایر در روح شخص کشمکش دائمی ایجاد می‌شود که این کشمکش ریشه تضاد اساسی است.

 

منبع:

Our Inner Conflicts: A Constructive Theory of Neurosis by Karen Horney

برگرفته از کتاب تضادهای درونی ما تالیف کارن هورنای ترجمه محمدجعفر مصفا انتشارات بهجت

نوشته شده در گروه: روانشناسی, روانشناسی کودک

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه